یکی از نکات مهم هنگام خرید تری دی پانل باید در نظر داشته باشید متراژ مفتولی است که در توری مش آن استفاده شده به عنوان مثال در توری پنج در پنج ۱۰۲ متر مفتول معمولا مصرف می شود که شامل ۱۷ مفتول ۳ متری که برابر ۵۱ متر می باشد و به همان تعداد متراژ مفتول یک متری با توجه به این که چشمه آن مربع است همچنین در توری ۸*۸ میزان مفتول آن ۷۲ متر است که شامل ۱۲ عدد مفتول ۳ متری که برابر ۳۶ متر می باشد و به همان تعداد مفتول یک متری استفاده می شود

ما در مش آباد این تضمین را به شما می دهیم که برای پایین آمدن قیمت محصول از طول متراژ مفتول کم نکنیم و دقیقا چیزی را که شما خواستید تحویلتان دهیم