چشمه یکی از مشخصات توری مش است چشمه به چهار گوشی گفته میشود که توسط مفتول های طولی و عرضی تولید می شود. چشمه های مربع مثل ۲۰*۲۰ ، ۱۵*۱۵ ، ۸*۸ ، ۵*۵ و چشمه های مستطیلل که معمولا برای کارهای زینتی استفاده میشوند مثل ۵*۲۰ می باشند. گاهی جای پرس هم در می آورند که چشمه ها مختلف می شوند. جنس مفتول ها با نام های مفتول مسوار ، مفتول گالوانیزه ، مفتول اسید شور و مفتول سیاه می باشد.

مفتول مسوار همان مفتول اسید شور است که توسط کات کبود و فرایند خاص رنگ مس را به خود گرفته و هیچگونه مقاومتی در برابر زنگ زدگی ندارد ولی مفتول گالوانیزه مفتولی است که با کشیده شدن یک لایه قلع روی مفتول سیاه مقاومتش در برابر خوردگی بالا رفته مفتول سیاه هم همان مفتول خام است.