بزرگ ترین ارائه دهنده انواع

توری مش، تری دی پانل، مفتول سیاه

شرکت مش آباد بزرگ ترین ارائه دهنده توری مش، تری دی پانل و مفتول سیاه با به کار گیری نیرو های تخصصی در تولید و پخش انواع توری مش،تری دی پانل و مفتول سیاه در ۲ ضخامت‌